Ga naar inhoud
Bano

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://banoconcept.nl

Reacties

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op onze site, verzamelen we de informatie die ze invullen in de reactieformulieren, samen met hun IP-adres en informatie over hun internetbrowser. Dit helpt ons om spam te voorkomen.

Wanneer u een Gravatar-account heeft, kan een versleutelde versie van uw e-mailadres (een zogenaamde hash) naar de Gravatar-service worden gestuurd om te controleren of u een profielfoto heeft. Het Privacybeleid van Gravatar vindt u hier: [link]. Wordt uw reactie goedgekeurd, dan is uw profielfoto zichtbaar voor anderen in de context van uw reactie.

Media

Bij het uploaden van afbeeldingen naar de website moet u vermijden, dat u afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) uploadt. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Cookies

Bezoekers van onze website kunnen ervoor kiezen om persoonlijke informatie achter te laten, als ze dat willen. Dit kan op verschillende manieren: via het vragenformulier, het contactformulier of door zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Als we uw toestemming nodig hebben voor het verzamelen van deze gegevens, dan laten we dat duidelijk weten. We gebruiken deze gegevens vervolgens om de aangeboden informatie aan onze bezoekers te verbeteren en om onze diensten goed te kunnen leveren.

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om de hieronder beschreven informatie op te slaan. U hoeft ons geen andere persoonlijke gegevens te verstrekken. We verzamelen of bewaren geen gevoelige informatie via ons digitale platform.

Indien relevant en noodzakelijk, zullen we onze privacyverklaring bijwerken. Dit zal gebeuren in lijn met eventuele veranderingen binnen ons bedrijf.

Laat u een reactie achter op onze site, dan kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere reactie achterlaat. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van één jaar.

Bezoekt u onze inlogpagina, dan plaatsen we een tijdelijke cookie om te zien of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verdwijnt zodra u uw browser sluit.

Bij het inloggen worden verschillende cookies geplaatst om uw inloggegevens en schermvoorkeuren te onthouden. Aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en schermvoorkeurcookies een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft u twee weken ingelogd. Zodra u uitlogt, worden de aanmeldingscookies verwijderd.

Wanneer u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie opgeslagen in uw browser met alleen de post-ID van het bewerkte artikel. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en vervalt na 1 dag.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Cookies: Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser nadat u een website heeft bezocht of ermee heeft geïnteracteerd. Het doel van cookies is om eerdere gebruikersinstellingen te onthouden en een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, of om statistieken te verzamelen die inzicht geven in het gebruikersgedrag om de website te optimaliseren. Deze website maakt precies om deze redenen gebruik van cookies, maar verzamelt geen gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren of uw privacy kunnen schenden.

Onze cookies verzamelen uw IP-adres, maar we hebben een script toegevoegd dat de laatste cijfers van het IP-adres verwijdert voordat de informatie wordt opgeslagen door onze analysetool. Hierdoor kan het adres niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Wanneer we adverteren om verkeer en interesse naar onze website te genereren, kunnen we dezelfde informatie verkrijgen als hierboven beschreven. U heeft de mogelijkheid om de permanente opslag van cookies in uw browser te verwijderen. De exacte procedure hiervoor kan variëren afhankelijk van de browser die u gebruikt. Daarnaast kunt u ook de toekomstige opslag van informatiecookies blokkeren via het browsermenu

Via het contactformulier, de nieuwsbrief en rechtstreeks contact: Wanneer u ons contactformulier gebruikt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of rechtstreeks contact met ons opneemt, wordt deze informatie opgeslagen in ons e-mailsysteem, ons nieuwsbriefbeheersysteem, projectadministratiesystemen of telefoongeschiedenis. Het is eenvoudig om een verzoek in te dienen voor het verwijderen van uw gegevens uit de systemen waarin we deze informatie opslaan.

Informatie via andere bronnen: Soms worden we in ons werkgebied aanbevolen door derden of andere bronnen om contact met u op te nemen, meestal in verband met klantrelaties en samenwerking met andere klanten. Deze informatie wordt opgeslagen in ons e-mailsysteem, in de tools voor projectadministratie of in onze telefoongeschiedenis als we contact met u opnemen. U kunt eenvoudig verzoeken indienen om uw gegevens te laten verwijderen uit de systemen waarin we deze informatie opslaan.

Hoe verkrijgen we persoonlijke gegevens over u?

Cookies: We use cookies on this website. A cookie is a text file that is stored in your browser after you visit or interact with a website. The purpose of cookies is to remember previous user settings and provide a more personalised user experience or obtain statistics that provides insight into user behaviour in order to optimise the website. This website uses cookies precisely for such reasons but does not collect data that can identify you or that could violate your privacy.

The cookie collects your IP address, but a script has been added which removes the last numbers from the IP address before the information is stored by our analysis tool. It means that the address cannot be used to identify individual users. If we advertise in order to generate traffic and interest to our website, we will be able to obtain the same information as described above. You can delete persistent storage of cookies in your browser. The procedure varies somewhat according to the browser you use. You can also block future storage of information cookies in the browser menu.

Via the contact form, newsletter and direct contact: If you use our contact form, subscribe to a newsletter or contact us directly, this information is stored in our email system, our newsletter management system, project administration systems or telephone history. It is easy to request erasure from the systems where we store this information.

Information via other sources: In our service area, we are sometimes recommended by third parties or other sources to get in touch with you, usually in connection to customer relationships and cooperation with other customers. This information is stored in our email system, project administration tools or on the phone if we contact you. It is easy to request erasure from the systems where we store this information.

Waarvoor gebruiken we persoonlijke gegevens?

Statistieken en analyse: Via cookies en advertenties op andere digitale platforms verzamelen we gegevens die laten zien hoe u op deze site bent beland, zoals via zoekopdrachten of een externe link, hoe u door de onderliggende structuur van de website heeft genavigeerd, of u de site heeft bezocht via een computer of een mobiele telefoon, en hoeveel tijd u op verschillende pagina’s heeft doorgebracht. Deze informatie is waardevol om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze communicatie met u als gebruiker te verbeteren

Probleemoplossing en blokkering: Onze website draait op een server waar alle bezoeken worden gelogd in een bezoeklogboek, samen met een logboek voor probleemoplossing waarin uw IP-adres wordt gekoppeld aan het bezoek en het tijdstip ervan. Dit doen we om eventuele problemen op te lossen, te voldoen aan verzoeken om openbaarmaking van autoriteiten, en om aanvallen van hackers te identificeren en te blokkeren.

Levering en opvolging van diensten: Om onze diensten te leveren, verwerken we persoonsgegevens in verband met e-mailcatalogi, facturering, boekhouding, klantenservice en algemene opvolging van uw klantrelatie met een van onze diensten. Wanneer u een actieve klantrelatie met ons heeft, beschouwen we het contact met u als een natuurlijk onderdeel van onze samenwerking.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het leveren van onze diensten of voor statistieken en analyses. Zolang u actief contact met ons heeft of een actieve relatie met ons onderhoudt, bewaren we uw gegevens totdat ze niet langer nodig zijn of totdat u verzoekt om uit onze systemen te worden verwijderd.

Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens die op onze website zijn verzameld, ook worden bewaard in een back-up tot 1 maand nadat de gegevens zijn verwijderd. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we al onze gegevens kunnen herstellen in het geval van volledig gegevensverlies.

Aan wie verstrekken we deze informatie?

Aanbieders en partners: We delen alleen informatie met betrouwbare partners met uw toestemming en met gegevensverwerkers die onze onderaannemers zijn en uw gegevens verwerken volgens onze richtlijnen en het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens. Alleen informatie die nodig is voor het leveren van normale diensten wordt gedeeld. Geen van onze onderaannemers of partners mag deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn overeengekomen. Alle medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites:

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie delen we uw gegevens?

Als u een wachtwoord-reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te zetten.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie inzien, bewerken of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam, die niet kan worden gewijzigd). Websitebeheerders hebben ook toegang tot deze informatie en kunnen deze bewerken.

Welke rechten heeft u over uw gegevens?

Als u een account heeft op deze site of als u reacties heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Wilt u uw gegevens rectificeren of wissen?

Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wissen die wij over u hebben opgeslagen, of als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij opslaan, neem dan contact met ons op via e-mail op post@bano.no of telefonisch via (+47) 57 86 98 00.

Als u vermoedt dat er een inbreuk is op onze procedures of die van onze partners, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Waar worden uw gegevens naartoe gestuurd?

Opmerkingen van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.